Vetenskapelsen

VETENSKAPELSEN. Utställningen , fick undertiteln ”Ett sällskapsspel på liv och död. Från Adams navel till Darwins svans”. Utgångspunkten var 200-årsminnet av Charles Darwins födelse, men innehållet kom att kretsa kring Livets stora och svåra frågor utifrån evolutionen och kampen för tillvaron: Skall jag lyda mina känslor eller mina erfarenheter? Skall jag låta mig styras av slumpen eller mina förfäder? Skall jag förlita mig på religionen eller på vetenskapen?

Utställningen omfattar tre avdelningar: Stigen, som symboliserar Darwins egen tänkarstig på hans egendom Down utanför London, Trädet, en plats för vila och inspiration samt Snåren, där besökaren prövas enligt Thomas Huxley, samtida kollega till Darwin, som hävdade att en forskares viktigaste egenskap är ett kritiskt förhållningssätt till allt och alla.

En katalog med essäer av svenska forskare och idé- och lärdomshistoriker samt ett svarsformulär för spelets frågor producerades.

RIKSUTSTÄLLNINGAR – 2009 (i samarbete med Vetenskapsrådet, Vitterhetsakademien, Forskningsrådet Formas och Gotlands Museum). Formgivare/producent: Anders Rabenius, Projektledare/producent: Annmari Kastrup, Textförfattare: Lars Forsberg, Konstinstallation: Bigert & Bergström, Grafisk form: Karin Brodén.