FÖRETAGET

R.A.B.B.E. arkitektur & utställningar genomför stora och små uppdrag i nära samarbete med beställaren. Vi arbetar med ett brett nätverk av specialister i olika konstellationer: Projektledare, skribenter, ljud- bild- och ljustekniker, musiker, grafiska formgivare, konstnärer, byggare, skådespelare …

VD Anders Rabenius, arkitekt SAR/MSA, formgivare och producent, har förutom att rita hus arbetat med museer och utställningar sedan 1975, inkluderande såväl gigantiska satsningar som Den Svenska Historien 1992 som små vandringsutställningar för skolor och bibliotek (under några år var han utställningschef på Etnografiska Museet i Stockholm).* 

R.A.B.B.E. arkitektur & utställningar startade sin verksamhet 2010. Ledorden är Nyfikenhet och Kreativitet.
Som sig bör.

“Ingen människa är en ö”. Inte heller Anders Rabenius. Fram till 2010 var han – bland annat – delägare i Cinnober och Mondo, lysande arkitektkontor som utgjorde förutsättningen för många av hans verk. Numera ingår han i andra kreativa nätverk av medarbetare och samarbetare.