Tumba bruks historia

Under åren 1661-1668 börjar köpmän betala med sedlar när de handlar med varor i Sverige. Sedlarna är enkla att hantera men de är också ganska lätta att förfalska. Därför behöver man ett bättre papper att trycka dem på. ”Sveriges Rikes Ständers Bank” (Riksbanken) beslutar år 1755 att bygga ett nytt pappersbruk för att tillverka sedelpapper. Vid Tumba å, i Botkyrka socken, i Södermanland finns en lämplig plats. Här ligger sedan tidigare en kvarn och det finns tillgång till strömmande vatten året om. Tumba ligger också lagom långt borta från Stockholm och lite avsides, så att nyfikna inte hittar hit så lätt. Tillverkningen av sedelpapper kan på så sätt hållas lite hemlig. Pappersbruket vid Tumba börjar byggas 1755.

Kölnan är från 1763 och tillhör de äldre byggnaderna på Tumba bruk. I huset finns fyra bostadsrum. Här bor bland annat skolmostern Carolina Öman mellan 1837 och 1864. I sin lilla kammare undervisar hon brukets yngre barn i läsning. Idag ingår huset i Tumba Bruksmuseum. Utställningarna i Kölnan berättar om livet och arbetet på Tumba bruk under dess långa historia. Utställningarna i Kölnan utgörs av hela miljöer, föremål, dockskåpsinteriörer och det finns t.o.m. en liten bio var Botkyrkas historia visas.

TUMBA BRUKSMUSEUM , Statens historiska museer 2005 – Formgivare: Anders Rabenius, Byggare: Bengt Svedberg, Teknik: Benny Britten-Austin