Textil konst för själen

Hur ska man ställa ut kyrklig textil, i ett av Historiska Museets vackraste rum, Romanska Hallen. Hur kan vi visa vad symboler, fäger, formspråk betyder. Går det att genom formgivningen förstå den laddnng som dessa föremål besitter och dessutom visa på den konsttradition som hantverkare och konstnärer behärskar. Utställningen Textil konst för själen är utmaningen och svaret . Utställningen utnyttjar det höga rummet genom att spänna 9 meter höga teaterslöjor, vilka belystes med spotbelysning och gobos. Ljussättningen öppnar ömsom upp rummet i hela dess längd och ömsom stänger rummet som om det var en romansk katedral, med osande taljljus.

Föremålen visas i “montrar” som har de liturgiska färgerna, och med texter som förklarar de kyrkliga symbolerna. Att visa dessa konstskatter i montrar utan glas är en utmaning, men resultatet ger en närhet och briljans som sällan uppnås. I romanska galleriet visas hur samverkan mellan konstnärer och hantverkare, mellan kunniga beställare och duktiga producenter har givit dessa fantastiska textila resultat.

HISTORISKA MUSEET i samarbete med textilateljén LICIUM- 2004, Formgivare/gestaltning: Anders Rabenius, Formgivare/föremål: Birgitta Nordström, projektledare Mari-Louise Franzén, ljusdesign: Christer Norrby.