Secret Love

Med kinesiska världsnamn som Gao Brothers, Chi Peng, Ma Liuming och Zhang Yuan öppnade Östasiatiska museet i september 2012 en utställning om tabubelagd kärlek – Secret Love. Det är den första stora samtida konstutställningen på temat någonsin. Utställningen omfattar 150 verk av 27 kinesiska konstnärer som förenas i viljan att ge uttryck för i Kina känsliga ämnen som identitet, sexualitet och normer.

Vad ger då utställningen dess form?

Redan i entrén till museet presenteras den lysande röda tråden i utställningen . Den löper genom hela utställningen och blir snöret man kan följa genom museets labyrint. Genom utställningen skär också en röd vägg, lika röd som muren till den Förbjudna Staden i Peking. Till det förbjudna, finns det idag nya öppningar.

Utställningens teman och olika konstnärliga medier har fått ge gestalt åt Secret Love. Öppna, slutna, genomsiktliga och hemliga rum grupperar sig kring den röda ”muren”. De 27 konstnärerna arbetar i olika medier. Det har vi använt oss av i den rumsliga gestaltningen: En oljemålning i ett eget rum. Ett sprakande överflöd av bilder i ett annat. Fyra videoväggar som bildar ett eget rumsligt forum för reflektion och debatt, osv. Genom de ständigt nya rumsligheterna, blir besökaren en upptäcktsresande.

Vi vill genom formgivningen stärka innehållet, blotta kärnan och visa ett nytt Kina för de nyfikna.