Konsten att bli kung

JEAN BAPTISTE BERNADOTTE, trotsade sina rädslor för havet och seglade över sundet till Helsingborg en kall och stormig höstdag den 20 oktober 1810. Han hade blivit vald till Sveriges kronprins. Det var första gången han satte sin fot på Svensk mark, även om han några år tidigare, som Napoleons marskalk, lystet spanat över sundet. 200 år senare invigdes utställningen Konsten att bli kung, av Jean Baptistes sonsonsonsonsonson Carl XVI Gustav. Hur gick det till när Jean Baptiste blev kung Carl XIV Johan av Sverige och Norge? Hur kunde han sitta kvar på tronen i det turbulenta Europa efter Napoleons fall?

Utställningen berättar om JBs labyrintiska liv fram till överfarten, om Kanonslupen som förde kronprinsen mot Sverige och om hur han manövrerade för att stärka sin makt och bygga upp grunden till det moderna Sverige. Förblev han då trogen sin ungdoms franska revolution?

Betalade han Sveriges stadsskuld? Sa han verkligen “Ingen har gjort en sån karriär som jag” på sin dödsbädd? Några frågor blir utredda, men långt ifrån alla.

DUNKERS KULTURHUS i Helsingborg, 2010 – 2011. Formgivare: Anders Rabenius, Projektledare: Annmari Kastrup, Manusförfattare Lars Forsberg, Innehållsurval Maria Perstedt, Lars Forsberg, Annmari Kastrup, Anders Rabenius, Anja Petersén, Granskning av innehåll Mikael Alm, Nils Ekedahl, Dick Harrisson, Grafisk form Hummingbirds, Stockholm, Foto: Lena Wilhelmsson