Kaos von Linné

KARL VON LINNÉ,

Människan och Naturen är inventerade ner till minsta beståndsdel. För den skull uppfattas inte världen som mindre kaotisk idag än för trehundra år sedan. Snarare tvärtom.
Vandringsutställningen Kaos von Linné var ett av fem nationella projekt under Linnéåret 2007.
Utställningen hade flera syften: Att slå fast självklarheter som att Ordning är av godo. Men samtidigt: att all Ordning kanske inte är det.Att slå fast självklarheter som att Kaos är av ondo. Men samtidigt: att allt Kaos kanske inte är det. Besökaren mötte forskare, konstnärer, vanliga dödliga, mötte aktuella teorier om människans natur, tvingades värdera föremål och företeelser utan synbar inbördes ordning, ställdes inför rena övertydligheter likaväl som frågor omöjliga att besvara.

Därtill Linnés eget nyrenoverade vevpositiv, en enorm kub med uppstoppade djur, trettio montrar samt utställningens projektledare predikande från ett sopnedkast. En utförlig katalog (prisbelönt) på hundra sidor producerades.

Recension i UtställningsEstetiskt Forum

RIKSUTSTÄLLNINGAR, VETENSKAPSRÅDET, VETENSKAPSAKDEMIEN, GOTLANDS MUSEUM . 2007-2008. Formgivare: Anders Rabenius., Projektledare: Annmari Kastrup, Textförfattare: Lars Forsberg, Konstinstallationer: Elisabeth Westerlund, Charlotta Östlund och Thomas Broomé. Grafisk form: Henrik Nygren Design. Bygge: Sam Fischer, Teknik: Benny Austin-Britten.