Forntider

Klart för avgång, du är i Transit. Vem är du, vart är du på väg?

När du passerat förbi de åtta livsöden som utgör första delen av Forntider, kommer du till en modern transithall med utgångar till det förflutna. Du tas med på en resa i tid och rum. Vid varje utgång ställs en fråga, viktig för människor i alla tider. Föremålen och innehållet i utställningen är dina verktyg. De hjälper dig att fundera över din och dina medmänniskors tillvaro, då, nu och i framtiden.
I transithallen får du också möta frågeställningar om historia – hur skapas historia? Av vem? Har historia, likt den du möter i första delen av Forntider, påverkat oss idag? Du får dra dina egna slutsatser, det är du som är i centrum. Du är det nionde livsödet.

Vill du veta mer om arkeologi? Nu har du chansen att pröva hur det är att vara arkeolog! I Arkeoteket får du följa med vid en arkeologisk utgrävning. Den plats som ska undersökas heter Lunda och ligger i Södermanland. Här finns spår efter människor som har levt i området i olika tider. Kan spåren avslöja något om hur det var att leva på platsen förr i tiden?

HISTORISKA MUSEET 2007, Formgivare: Anders Rabenius, Malin Persson, Projektledare: Lena Hejll, Bildproducent: Christer Åhlin