Den Livsfarliga Historien

Den livsfarliga historien är ett projekt om nationalism, om historiebruk och historiemedvetande. Det handlar om hur historien kan missbrukas som maktvapen i en nationell mobilisering och hur nationalismen kan leda till intolerans och våld. Men det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt utifrån helt olika sätt att uppfatta ett historisk skeende.

“Utställningen” består av ett upplevelsetält med temat ”Kärlek och nationalism”. I tältet kan vi lyssna på olika autentiska berättelser om kärlek över nationalitetsgränserna, med bakgrunden i vad som hände i kriget i det forna Jugoslavien för mindre än 20 år sen. Formgivningen och ljudet från tältet skall locka och avskräcka, Vad händer egentligen i bubblan?

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA, SIDA 2011, Formgivare: Anders Rabenius, projektledare: Christina Gamstorp, Byggare: Sam Fischer, Tältet: Kent Wretman, Audioteknik: Benny Britten Austin,