Carl Peter Thunberg i det slutna Japan 1775-1776

År 1771 steg den 28 årige Linnélärjungen, Carl Peter Thunberg ombord på en holländsk ostindiefarare, för att bege sig på en lång resa som skulle föra honom till Kapstaden, Java, Macao och målet Japan. Överallt samlade han växter djur och vardagsföremål. Han arbetade och skrev med en brinnande iver om allt det nya som mötte hans ögon. Särskilt intresserad blev Thunberg av Japan som vid den här tiden var isolerat från omvärlden. Han samlade in ett stort antal vardagsföremål, kläder, keramik och träsnitt. Trots begränsad rörelsefrihet lyckades han dessutom samla många av Japans växter. I Flora Japonica (utgiven 1784) namngav och beskrev Thunberg fler än 800 arter. “Japans Linné” är idag mer känd i Japan än i Sverige.

Utställningen utformades utåt, som ett slutet rum, med fantastiskt och innehållsrikt inre. Det som Thunberg samlat utgör idag ett oöverträffat tidsdokument från Japan 1775-76. Utställningen visade på Etnografiska museet, i Tokyo och i Thunbergs hemstad Jönköping.

ETNOGRAFISKA MUSEET – 1995. Formgivare: Anders Rabenius, Textförfattare/projektledare: Ulla Wagner, Kalligraf: Hiroko Kimura.