Skip to content


Forntider

Klart för avgång, du är i Transit. Vem är du, vart är du på väg?

[wpcol_1half]När du passerat förbi de åtta livsöden som utgör första delen av Forntider, kommer du till en modern transithall med utgångar till det förflutna. Du tas med på en resa i tid och rum. Vid varje utgång ställs en fråga, viktig för människor i alla tider. Föremålen och innehållet i utställningen är dina verktyg. De hjälper dig att fundera över din och dina medmänniskors tillvaro, då, nu och i framtiden.

I transithallen får du också möta frågeställningar om historia – hur skapas historia? Av vem? Har historia, likt den du möter i första delen av Forntider, påverkat oss idag? Du får dra dina egna slutsatser, det är du som är i centrum. Du är det nionde livsödet.

[/wpcol_1half]Vill du veta mer om arkeologi? Nu har du chansen att pröva hur det är att vara arkeolog! I Arkeoteket får du följa med vid en arkeologisk utgrävning. Den plats som ska undersökas heter Lunda och ligger i Södermanland. Här finns spår efter människor som har levt i området i olika tider. Kan spåren avslöja något om hur det var att leva på platsen förr i tiden?

HISTORISKA MUSEET 2007,  Formgivare: Anders Rabenius, Malin Persson, Projektledare: Lena Hejll, Bildproducent: Christer Åhlin