Skip to contentUtställning om kärlek och nationalism

R.A.B.B.E. tar fram en ny utställning tillsammans med FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA. Den livsfarliga historien är ett projekt om nationalism, om historiebruk och historiemedvetande. Hur historien kan missbrukas som maktvapen i en nationell mobilisering och hur nationalismen kan leda till intolerans och våld. Men det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt.

 

I projektet vill vi belysa, öka förståelsen och väcka frågor: Vilken roll kan historien spela i en nationalistisk process? Hur påverkas vi människor av det vi uppfattar som den objektiva historien och hur kan det egna historiska berättelsen stå i vägen för en försoningsprocess?

Temat för utställningen är ”Kärlek och nationalism” och består av olika autentiska berättelser om kärlek över nationalitetsgränserna. Projektet görs i samarbete med Sida och lanseras på Skolforum i Stockholm och Lärardagarna i Göteborg den 31 okt−2 nov 2011. Utställningsformgivare Anders Rabenius, projektledare: Christina Gamstorp.

Till utställningen

Posted by Feffe on October 1, 2011

Leave a comment