Skip to contentGullesons tid på Hälsinglands Museum

HÄLSINGLANDS MUSEUM har anlitat R.A.B.B.E. som tillsammans med konstnär Lars Agger gör en ny utställning som kompletterar den befintliga MÄSTAREN FRÅN FLÄCKA.( R.A.B.B.E.2009) Utställningen kommer att handla om tiden kring 1500, den tid då Haaken Gulleson levde. Kristendomen hade gjort sitt intåg  i Sverige, men mycket av den gamla tron på vittera och tomtar levde kvar. Utställningen kommer att öppna ca 1 nov 2011 .  Formgivare: Anders Rabenius.

 

Posted by Feffe on October 1, 2011

Leave a comment