Skip to content


Japanska tecken i tiden

MOJI

[wpcol_1half]Japan är fyllt av tecken,  överallt och i alla sammanhang.  Ett tecken kan skrivas på så många sätt. Det kan vara kantigt, primitivt, nästan en bild. det kan vara snabbt tecknat som ett grässtrå i vind,  ja övergå till att bli abstrakt konst. allt säger läsaren något, inte bara om innehållet utan också om den som skrivit. Handstilen, som i sin mest utvecklade form blir till kalligrafi, är en mätare på människan. Själen skymtar i handstilen.

[/wpcol_1half]ETNOGRAFISKA MUSEET 1994, Formgivare.: Anders Rabenius,  Idé o Kalligraf: Hiroko Kimura, Projektledare: Leif Länsikylä, Forskning och texter: Monica Braw.